KONU BAŞLIKLARI

 • Sismolojik ve Jeolojik Bulgular Açısından İzmir’in Deprem Tehlikesi
 • Yerel Zemin Koşulları, Geoteknik Sorunlar ve İzmir’in Gökdelenleri
 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 • İMO İzmir Şubesi tarafından Statik Projelerde Tespit Edilen Eksiklikler
 • Çok Katlı Yapıların Tasarım ve Üretim İlkeleri – İzmir’de Neler Yapılıyor?
 • İzmir’in Tarihi Yapılarında Deprem İzleri ve Müzelerin (Sergilenen Eserler Bakımından) Depremden Korunması
 • Yapı Malzemeleri
 • İzolatörler
 • Performans Analizi – Güçlendirme
 • İzmir’deki Betonarme Yapıların Deprem Güvenlikleri, Onarım ve Güçlendirme
 • Güçlendirme Projelerinde Maliyet Kazanç İlkeleri
 • Riskin Yönetimi,  Planlama,  Kentsel Dönüşüm
 • Radius  Projesi
 • İzmir’de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışması
 • Yapı Stoku Envanter Çalışması
 • Afete Hazırlık Çalışmaları (Yerel ve Merkezi Yönetimlerin Çalışmaları)
 • 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremlerinde Ortaya Çıkan Altyapı Sorunları ve Ekonomik Kayıplar
 • Deprem Riski ve Risk Azaltılmasına Yönelik Somut Öneriler
 • Riskin Yönetimi Çerçevesinde İmar ve Hukuk Sorunları, Proje Finansmanı ve Sigorta